Gemeinde Bergkirchen Gemeinde Bergkirchen Gemeinde Bergkirchen

Adventssingen

Uhr

Veranstaltungsort: Kirche Bergkirchen
Johann-Michael-Fischer-Str. 4
85232 Bergkirchen
Adventssingen mit Ingrid Scheingraber
Kategorien: Musik